กิจกรรมภายในองค์กร
20.09.2561
เติมไฟ เติมความคิด พิชิตการทำงาน
09.04.2558
กิจกรรม Happy Society ซังโกะปันรักให้โลก
09.04.2558
กิจกรรม ฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ - บาดทะยัก เฉลิมพระเกียรติ
07.04.2558
กิจกรรม "ผู้บริหารพบพนักงาน" เพื่อประกาศเจตนารมย์ในการปรับปรุงซังโกะให้เป็น "โรงงานแห่งความสุข"
เม.ย 2014 - มี.ค 2558
ร่วมยินดีกับทีมงาน Q and D (Quality and Delivery) หรือฝ่ายผลิตทั้งหมด รวมทั้งฝ่าย PC , WH และ MT
01.01.2558
SANKO HAPPY NEW YEAR 2015
26.12.2557
จัดอบรมหลักสูตร "5ส โครงการวัดสร้างสุข กับการประยุกต์ใช้ในโรงงาน"
21,24.02.2557
ความรู้ เรื่อง "กิจกรรม 5 ส"
19.02.2557
เข้าร่วมลงนามความร่วมมือโครงการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และเข้ารับประกาศเกียรติคุณ
13.02.2557
ร่วมแสดงความยินดีกับข้าราชการตำรวจ
13.02.2557
กิจกรรมวันวาเลนไทน์
  • กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์