กิจกรรมภายในองค์กร
19.01.2562
ทอดผ้าป่า จ.สุรินทร์
26.12.2557
จัดอบรมหลักสูตร "5ส โครงการวัดสร้างสุข กับการประยุกต์ใช้ในโรงงาน"
21,24.02.2557
ความรู้ เรื่อง "กิจกรรม 5 ส"
19.02.2557
เข้าร่วมลงนามความร่วมมือโครงการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และเข้ารับประกาศเกียรติคุณ
13.02.2557
ร่วมแสดงความยินดีกับข้าราชการตำรวจ
13.02.2557
กิจกรรมวันวาเลนไทน์
13.02.2557
ทำบุญถวายภัตตาหารเพลและสังฆทานแด่พระสงฆ์ เนื่องในวันมาฆบูชา
11.01.2557
กิจกรรมสังสรรค์ปีใหม่ ปี 2557
25.12.2556
กิจกรรม Merry Christmas 2013
08.10.2556
บริษัทซังโกะฯ จัดกิจกรรม " Safety Energy & CSR Day "
04.10.2556
บริษัท ซังโกะฯ ร่วมบริจาคน้ำดื่ม และสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น เพื่อช่วยเหลือกับสำนักงานเหตุผู้ประสบปัญหาอุทกภัย
  • กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์