กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ (CSR after process)
15.12.2561
กิจกรรม "สนับสนุนโครงการเสริมขวัญแบ่งปันรอยยิ้มฯ โรงพยาบาลระยอง"
08.09.2559
บริษัทซังโกะ ไดคาซติ้ง(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ร่วมกิจกรรมการออกบูช เพื่อประชาสัมพันธ์โรงงานและร่วมสนับสนุนกิจกรรมการจัดโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
26.08.2559
บริษัทซังโกะ ไดคาซติ้ง(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมปลูกปะการังจำนวน 30 ก้อนด้วยวิธีการอนุรักษ์ปะการังแบบยั่งยืน
01.07.2559
บริษัทซังโกะ ไดคาซติ้ง(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ร่วมกิจกรรม CSR ลูกค้าก๊าซธรรมชาติ กลุ่มอุตสาหกรรมและผลิตไฟฟ้าใช้เอง บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)
18.03.2559
รับโล่ประกาศเกียรติคุณจากการเข้าร่วมโครงการวัดสร้างสุข คนสร้างชาติ พุทธศาสน์สร้างใจ
26.02.2559
กิจกรรมกีฬาเพื่อสร้างความสามัคคี ปี ๒๕๕๙ งาน ๑๐๐ ปีสหกรณ์ไทย ร้อยใจสหกรณ์ระยอง
24.02.2559
กิจกรรมบริจาคโลหิต ปี ๒๕๕๙ งาน ๑๐๐ปีสหกรณ์ไทย ร้อยใจสหกรณ์ระยอง
08.01.2559
มอบของขวัญงานวันเด็ก ปี 2559
30.10.2558
โครงการวัดสร้างสุข ครั้งที่ 4
09.10.2558
โครงการวัดสร้างสุข ครั้งที่ 3
15.05.2558
โครงการวัดสร้างสุข ครั้งที่ 2
  • กิจกรรมภายในองค์กร