กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ (CSR after process)
15.12.2561
กิจกรรม "สนับสนุนโครงการเสริมขวัญแบ่งปันรอยยิ้มฯ โรงพยาบาลระยอง"
13.03.2558
โครงการวัดสร้างสุข ครั้งที่ 1
09.01.2558
มอบของขวัญงานวันเด็ก ปี 2558
22.12.2557
มอบปฏิทินเก่าและนิตสารที่ไม่ใช้แล้วให้กับมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์
22.12.2557
มอบฝาดึงและฝาขวดน้ำดื่มอลูมิเนียม เพื่อเข้าร่วมโครงการขาเทียมพระราชทาน ของมูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
18.12.2557
มอบกล่องเครื่องดื่มที่ใช้แล้ว เข้าร่วมโครงการหลังคาสีเขียว เพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก
02.11.2557
สนับสนุนเลี้ยงอาหารงานทำบุญทอดกฐินสามัคคี เพื่อสร้างอุโบสถหลังใหม่
30.10.2557
สนับสนุนการจัดงานเลี้ยงสังสรรศิษย์เก่า "ผูกพันวันเก่า สู่เหย้า75ปี ฟ้า-ชมพู"
15.08.2557
ร่วมบริจาคเงินเพื่อทูลเกล้าฯ ถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทรินทราบรมราชชนนี(พอ.สว.)
14.08.2557
สนับสนุนการสร้างรั้วของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ บ้านหนองกรับ
01.08.2557
จัดโครงการบำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชน
  • กิจกรรมภายในองค์กร