กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ (CSR after process)
15.12.2561
กิจกรรม "สนับสนุนโครงการเสริมขวัญแบ่งปันรอยยิ้มฯ โรงพยาบาลระยอง"
23.09.2556
SDT ร่วมพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ พระมนูญธรรมวัตร (หลวงพ่อสาคร มนูโญ)
19.09.2556
โครงการ บริจาคโลหิต SDT ร่วมกับชุมชน
11.09.2556
SANKO เข้าร่วมโครงการพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างมีส่วนร่วม
01.08.2556
SANKO สนับสนุนชั้นวางหนังสือพิมพ์แก่ชุมชนบ้านชากมะหาด
24.04.2556
กิจกรรมจัดบูธกับอบต. หนองบัวในโครงการ อบต.เคลื่อนที่ โครงการ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน
08.02.2556
กิจกรรม ที่ 7 : ร่วมโครงการปลูกป่า เพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
25.01.2556
ผู้จัดการแผนกชุมชนสัมพันธ์ทูลเกล้าถวายเงินและรับพระราชทานของที่ระลึกจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริโสภาพรรณวดี
  • กิจกรรมภายในองค์กร