กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ (CSR after process)
22.06.2561
กิจกรรมปลูกปะการังและปล่อยปูม้าคืนสู่ทะเล (ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2)
09.03.2561
กิจกรรมปลูกปะการังและปล่อยปูม้าคืนสู่ทะเล (ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2)
13.01.2561
สนับสนุนงานระชุมใหญ่สามัญของอบต.หนองบัวประจา ปี ๒๕๖๐
12.01.2561
สนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก ปี ๒๕๖๑
13.01.2560
คุณรุจิรัตน์ สราญฤทธิชัย ผู้จัดการแผนก CSR และทีมงานCSR ตัวแทนของบริษัทซังโกะ ไดคาซติ้ง(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มอบของขวัญของรางวัลให้กับอบต.หนองบัวและโรงเรียนละแวกใกล้เคียง จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดหนองกรับ โรงเรียนบ้านหินโค่งประชานุเคราะห์ และโรงเรียนบ้านแม่น้ำคู้ เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2560
18.12.2559
บริษัทซังโกะ ไดคาซติ้ง(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ร่วมกับสหกรณ์ซังโกะไทย จำกัด ร่วมสนับสนุนของที่ระลึกผ้าห่ม จำนวน 20 ผืน ให้แก่สมาชิกกองทุนฯ ในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559
29.10.2559
พนักงานบริษัทซังโกะ ไดคาซติ้ง(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ร่วมกับสหกรณ์ซังโกะไทย จำกัด ร่วมเป็นเจ้าภาพร่วมในการทอดกฐินสามัคคี เพื่อก่อสร้างมหาเจดีย์พุทธคยา (จำลองจากประเทศอินเดีย) และสร้างถนนขึ้นสู่สถานที่ก่อสร้างมหาเจดีย์พุทธคยา
22.10.2559
บริษัทซังโกะ ไดคาซติ้ง(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ร่วมกับสหกรณ์ซังโกะไทย จำกัด บริจาคสิ่งของ อาทิ ผ้าก็อต 50 กล่อง ถุงมือยาง 50 กล่อง และสุราขาว 40 ดีกรี จำนวน 5 ลัง เพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วย
20.10.2559
บริษัทซังโกะ ไดคาซติ้ง(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ร่วมแสดงความรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ
08.09.2559
บริษัทซังโกะ ไดคาซติ้ง(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ร่วมกิจกรรมการออกบูช เพื่อประชาสัมพันธ์โรงงานและร่วมสนับสนุนกิจกรรมการจัดโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ