กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ (CSR after process)
26.03.2562
กิจกรรม ออกบูชตามโครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมของ ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย ระยอง ปี ๒๕๖๒
15.12.2561
กิจกรรม "สนับสนุนโครงการเสริมขวัญแบ่งปันรอยยิ้มฯ โรงพยาบาลระยอง"
22.06.2561
กิจกรรม "ผ้าป่ารีไซเคิล"
09.03.2561
กิจกรรมปลูกปะการังและปล่อยปูม้าคืนสู่ทะเล (ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2)
13.01.2561
สนับสนุนงานประชุมใหญ่สามัญของอบต.หนองบัวประจำ ปี ๒๕๖๐
12.01.2561
สนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก ปี ๒๕๖๑
13.01.2560
คุณรุจิรัตน์ สราญฤทธิชัย ผู้จัดการแผนก CSR และทีมงานCSR ตัวแทนของบริษัทซังโกะ ไดคาซติ้ง(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มอบของขวัญของรางวัลให้กับอบต.หนองบัวและโรงเรียนละแวกใกล้เคียง จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดหนองกรับ โรงเรียนบ้านหินโค่งประชานุเคราะห์ และโรงเรียนบ้านแม่น้ำคู้ เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2560
18.12.2559
บริษัทซังโกะ ไดคาซติ้ง(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ร่วมกับสหกรณ์ซังโกะไทย จำกัด ร่วมสนับสนุนของที่ระลึกผ้าห่ม จำนวน 20 ผืน ให้แก่สมาชิกกองทุนฯ ในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559
29.10.2559
พนักงานบริษัทซังโกะ ไดคาซติ้ง(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ร่วมกับสหกรณ์ซังโกะไทย จำกัด ร่วมเป็นเจ้าภาพร่วมในการทอดกฐินสามัคคี เพื่อก่อสร้างมหาเจดีย์พุทธคยา (จำลองจากประเทศอินเดีย) และสร้างถนนขึ้นสู่สถานที่ก่อสร้างมหาเจดีย์พุทธคยา
22.10.2559
บริษัทซังโกะ ไดคาซติ้ง(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ร่วมกับสหกรณ์ซังโกะไทย จำกัด บริจาคสิ่งของ อาทิ ผ้าก็อต 50 กล่อง ถุงมือยาง 50 กล่อง และสุราขาว 40 ดีกรี จำนวน 5 ลัง เพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วย